Økologisk kylling

Fri adgang til det grønne

I de første par uger holdes kyllingerne inde i stalden, hvor temperaturen er ca. 38° C.
Der strøes hver dag med savsmuld og halm.
Alle dyrene har mulighed for at sidde/hvile/sove på en siddepind og de kan sand/støvbade.
Gråsten økologiske kyllinger har fire gange så meget plads som industrikyllinger i staldene.
Som økologisk kylling er der fri adgang til udeareal.

Special økologisk foder

Der fodres to gange dagligt med specialfoder bestående af valset korn, mineraler og korn presset til piller.
Frisk vand forefindes ad libitum.
Der anvendes ikke GMO (genetisk modificeret organisme), hormoner eller vækstfremmer.
Ved sygdom kan dyrlægen dog pålægge krav om medicinering af hensyn til dyrenes egen velfærd.
Til sammenligning fodres industrikyllinger konstant for at vokse hurtigst muligt.

Minimum stress inden slagtning

En Økologisk Gråsten Kyllings levetid afhænger af vægten.
Loven forskriver, at en økologisk kylling maksimalt må vokse med 35 g. om dagen.  
Til slagtning indfanges kyllingerne ved håndkraft af rutinerede folk.
Det foregår om natten, hvor kyllingerne sover, for at stresse dyrene mindst muligt.
Derefter fragtes de til det nærmeste slagteri. Transporttiden er maksimalt på to timer.
I industrien bruges maskiner til indsamling og transporttiden er ofte over 12 timer.

Fuld sporbarhed

Gråsten hanekylling og landkyllinger opdrættes på den tyske side af grænsen. Og de slagtes i Tyskland.
Vi vægter dyrevelfærd højt og vil ikke bruge timelange transporter til slagterier.
De almene dyrevelfærdsregler er også højere i Tyskland.

Der er ingen forskel på danske økologiske kyllinger og udenlandske økologiske kyllinger.
De er underlagt den samme strenge EU lovgivning.
Kyllinger kontrolleres af dyrelæge og overholder alle regler for EU’s fødevarekontrol med fuld sporbarhed.
Gråsten Fjerkræ slagter generelt ikke halal eller anden rituelslagtning.
Tværtimod har firmaet fødevarestyrelsens godkendelse til at mærke deres produkter med “ikke halal slagtet”.

Senest opdateret: 11-07-2016 09:58:53