Social ansvarlighed

Stop madspild & skån miljøet

540.000 ton er det samlede årlige madspild i Danmark anslået til.  
16 milliarder kroner om året koster madspildet de danske husholdninger.
55 % af den danske befolkning er singler.

Det har Gråsten Fjerkræ taget konsekvensen af med lanceringen af produktserien “Kylling til 1”.
Derved ungås madspild og miljøet skånes.

Udnyttelsesgraden af kylling er meget høj, hvilket gør madspildet og miljøbelastningen lille.

Klimavenligt

Ved at spise mere klimavenligt, bidrager vi ikke bare til at formindske udslippet af drivhusgasser,
vi forbedrer også vores helbred.

Kylling er det mest klimavenlige protein, der produceres.
Kyllinger udleder kun 3,1 kg CO2 pr kilo fersk kylling. Det er ca. 1/4 af oksekød, der er på 19,4 pr. kilo.

Kød har generelt det største klimaaftryk. Køer, som er drøvtyggere, er særligt klimabelastende,
fordi de både prutter og bøvser metan. Og gødningen afgiver lattergas.
Metan og lattergas er stærke drivhusgasser.

Den megen foder dyrene skal have for at vokse, og de lange transporter til slagteri koster også i klimaregnskabet.
Gråsten Fjerkræ vælger altid bevidst det nærmeste slagteri. Også selvom det ligger lige ovre på den anden side af grænsen i Tyskland. Det fremmer dyrevelfærden og mindsker CO2 udslippet.

Dyrevelfærd

Hos Gråsten Fjerkræ vægtes dyrevelfærden højt. Det er det eneste etiske rigtige, at behandle dyrene godt.
Og så giver det kvalitetsprodukter med en langt bedre smagsoplevelse. Du er, hvad du spiser.

Kyllingernes opvækst er længere end normale industrikyllinger.  
De har ca. dobbelt så meget plads.
Den naturlige døgnrytme følges, hvor lyset er slukket fra solen går ned til solen går op.
Der foretages ikke fod- eller næbklipning.
Til slagning indfanges kyllingerne ved håndkraft om natten, så de bliver mindst muligt stresset.
De fragtes til det slagteri, der ligges tættest på.

Kyllingerne opdrættes og slagtes i Tyskland, hvilket er et bevidst valg fra Gråsten Fjerkræs side. 
Dyrevelfærdskravene er højere i Tyskland. Og alternativt skal de fragtes mere end dobbelt så langt,
hvis de skulle slagtes i Danmark.

Hanekyllinger

Gråsten Fjerkræ anvender hanekyllinger. De blev tidligere aflivet eller brugt til dyrefoder.
Et ressourcespild der slet ikke er foreneligt med dyrevelfærd eller Stop madspild.
Haner har den naturlige egenskab, at de producerer kød, hvor høns genetisk set lægger æg.
Derfor har haner betydeligt mere kød end en høne.
Det er en kongelig spise, som vi jo kender det fra H. C. Andersens eventyr om Klods-Hans.

Halalslagtning

I Danmark skal alle dyr bedøves inden slagtningen. Der er altså blot en bøn til forskel på om
kødet er halalslagtet eller ej.
Generelt er vores fjerkræ ikke ritualslagtet. Ved ønske om ritualslagtet fjerkræ kan vort fjerkræ
sendes til et slagteri, der er godkendt til ritualslagtning.
Gråsten Fjerkræ har fødevarestyrelsens godkendelse til at mærke produkterne med “ikke halal slagtet”.

Medarbejdere

Hos Gråsten Fjerkræ er det sociale element på arbejdspladsen vigtigt.
Medarbejdere skal trives og have det godt, når de er på arbejde. Vi har fokus på sikkerhed & sundhed. Det giver sunde og glade medarbejdere. Omgangstonen er fri, så
medarbejderne får rig mulighed for at blive hørt og tage ansvar.

Alle bør have en chance for at løfte deres kompetencer, og derfor er vi åbne overfor:
Praktikplads
Eleverplads
Fleksjob
Arbejdsprøvning
Løntilskud

Senest opdateret: 06-03-2017 09:58:46